torsdag 20 oktober 2016

Ninja star


 Det här är ninja star. Den är gjord av åtta papper. Man ska ha åtta kvadrater och sen vika ihop det till en figur. Det var lätt att vika åtta figurer, men det är svårare att sätta ihop de. När man har vikit klart ska man sätta  ihop det så att man får en ring.


 Man kan växla den till en stjärna. Det är där för det heter Ninja star.  


 En  beskrivning hittar du.här.


Text och foto av Beata.

Föräldrar!

 Hjälp oss med värdegrundsarbetet på Fagernäs skolan genom att vara goda ambassadörer för vår skola och våra elever, det vill säga:

 Prata aldrig dåligt om andras barn.
Det leder till att ditt barn får svårt att acceptera andra människor. Vi vuxna ska istället hjälpa barnen att förstå andras svårigheter och olikheter.

 Lägg aldrig ut några kommentarer om andras barn på sociala medier.
Det leder till att sprida negativa tankar. Ingen mår bra av det! Vi på skolan jobbar med att förebygga mobbing på nätet. Vi behöver hjälp av er i detta arbete! Tänk på att: ”Det skrivna ordet finns alltid kvar!”

 Prata aldrig dåligt om skolan inför barnen.
Det leder till att barnen mister förtroende för pedagogerna på skolan och det blir svårare för oss att hjälpa barnet. Vi vill att barnen ska ha känslan av att skolan är viktig och trivas här varje dag! Visst kan alla ha synpunkter, men ta det med oss på skolan.

Barnet säger:"Hon stör på lektionerna"
Svara Tänk på att hon kanske har det jobbigt just nu eller är ledsen för något.
Finns det något som du kan hjälpa till med?


Alla människor har en vilja att bli omtyckta!
De som kan uppföra sig – gör det. De som inte kan uppföra sig – har viljan, men inte förmågan. Förmågan måste tränas in och det tar olika lång tid från individ till individ.

Vi måste lära barnen att acceptera varandra oavsett vad man har för svårigheter. Vi pedagoger har bra kännedom om elevernas styrkor och svårigheter.
Vi jobbar för att alla ska utvecklas och må så bra som möjligt

fredag 23 september 2016

Vi har städat på fritids igen.


Då och då hjälps alla till att städa och sortera på fritids.
För en tid sedan så var det dags igen.Barnen får varsin lott med ett nummer på, sedan får de veta vilken städuppgift som blev deras.Det dammtorkas och sorteras, och nya sällskapsspel plockas fram.
De som städar den hyllan får bestämma vilka.Det blir ju så mycket enklare och roligare att bygga med pärlor och att sy om man lätt hittar pärlor och garner med rätt färg.


Som vanligt har vi med en frilott.
Den som får den slipper att vara med och städa denna gång.

Den lycklige vinnaren satte sig ner mitt i städkalabaliken och byggde på en modellhelikopter.


Vi kallar denna typ av gemensam städning för städlotto.

måndag 19 september 2016

Vi samlar in barnens förslag.


De äldre fritidsbarnen som finns på Solgården har nu fått börja att lämna in egna förslag på aktiviteter som de önskar att vi skall ordna i vår verksamhet detta läsår. 

Detta gör vi för att barnen ska känna att de själva kan påverka verksamheten här på fritids.

Så här står det i läroplanen:

"2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH OCH INFLYTANDE

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras mognad och ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen."

Vidare står det i nya kapitel 4:

"4. Fritidshemmet

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten."


Den gamla önskelistan går till soporna i väntan på en ny.

Sedan samlar vi in barnens förslag och sammanställer en ny lista med deras och våra förslag till olika aktiviteter att önska få göra på fritids.

torsdag 15 september 2016

Jakten på den försvunna skatten på Fagernäs fritidshem.


 Idag har vi haft piratlek på fritids, alla fritidsbarnen fick vara med.

Vi delade in barnen i olika åldersblandade grupper och sedan fick de gå mellan olika aktiviteter där de fick klara olika uppgifter för att få några bokstäver som ledtrådar för att hitta den försvunna skatten.

Klätterställningen blev piratskepp och vi hade alla kommit till bokstavslandet där de fick samla in bokstäver som ledtrådar.

Här fick barnen träna på samarbete att dra upp en hög ved till skeppet.

Här fick barnen träna sin balans då de "gick på plankan."

En annan balansövning fanns på en till station där barnen fick balansera en papegoja.
Vi missade även att fotografera den station där barnen fick kasta prick med bollar på burkar.

Här vadade barnen över hajsundet då de blev attackerade av en haj, de kunde klara sig genom att slänga in en stinkbomb i hajens gap, för varje miss kom hajen närmare, för att "äta upp" de som missade helt. 

Piratflaggan vajade högst upp på piratskeppet.

När ledtrådarna var insamlade av barnen så hjälptes vi åt att bygga en mening med hjälp av en färgkod. Men lapparna höll på att blåsa bort.

En pirat kom med en skattkarta.

Barnen löste mysteriet och hittade skatten nedgrävd i sanden,

Med spänning väntade alla på när sjörövarkaptenen öppnade skattkistan.

Det fanns chokladguldpengar i skattkistan och en flaskpost, och sedan fick alla barn en glass av sjörövarkapten.

Vi hade en härlig eftermiddag hälsar alla pirater.


onsdag 14 september 2016

En smått historisk händelse på fritids!

Olle, Hans och Joel
För första gången så jobbar det bara manlig personal på avdelningen Solgården. Sammanlagt jobbar fem män på fritids idag, det är rekord i en annars så kvinnodominerad miljö.
Det har aldrig hänt här förut vad jag vet, så det uppmärksammar vi med ett inlägg här på bloggen.

Nu startar vi dagen med tre personal och lite senare kommer även Johan in på fritids som resurs, och när Joel går så kommer Daniel in till Solgården från Kryddgården.

Ha en fortsatt bra dag!

tisdag 13 september 2016

Piratbananer


Inför torsdagens piratlek så har några barn pimpat några bananer till piratbananer idag.